Documents

Javni poziv za davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za benzinsku postaju u luci Vela Luka: prilog 3
Lokacijska informacija Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, Klasa: 350-05/24-10/000372; Urbroj: 2117-23-3/4-24-0003 od 12. ožujka 2024. godine.
10.04.2024 Download View
Javni poziv za davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za benzinsku postaju u luci Vela Luka: prilog 2
Koridnate koncesije benzinske postaje u hrts96 kordinatnom sustavu
10.04.2024 Download View
Javni poziv za davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za benzinsku postaju u luci Vela Luka: prilog 1
Grafička podloga sa prikazanim obuhvatom zahvata: Digitalna ortofoto karta
10.04.2024 Download View
Javni poziv za davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za benzinsku postaju u luci Vela Luka
Predmet Javnog poziva: davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru benzinska postaja u luci Vela Luka za potrebe pokretanja i provođenja postupka davanja koncesije na pomorskom dobru.
10.04.2024 Download View
Javni natječaj za izbor kandidata za radno mjesto pomoćnika ravnatelja
Upravno vijeće Županijske Lučke uprave Vela Luka na svojoj je 19/IV sjednici održanoj 17. svibnja 2016. godine donijelo ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA radi izbora kandidata za radno mjesto "Pomoćnika ravnatelja za razvoj, tehniku i održavanje".
14.01.2022 Download View
Javni natječaj za izbor ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka
Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 15. stavak 9. Statuta Županijske lučke uprave Vela Luka (UV-26/16) Upravno vijeće objavljuje Javni natječaj za izbor ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka...
17.05.2016 Download View