Pravo na pristup informacijama Županijske lučke uprave Vela Luka uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine",broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka:

Slavica Šeparović, bacc.oecc (službenik za informiranje)
e-pošta:
tel: +385 20 813 520
fax: +385 20 813 526
adresa: Županijska lučka uprava Vela Luka, Ulica 58, br.15, 20270 Vela Luka

Zahtjev se može i osobno predati u prostorijama Županijske lučke uprave Vela Luka radnim danom od 09.00 do 12.00 sati.

Županijska lučka uprava Vela Luka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13.), koji su objavljeni u "Narodnim novinama", broj 12/14.

Izvješća:

Warning! You need to enable JavaScript to use this site.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×