Dokumenti

Pravilnik o visini lučkih pristojbi – pročišćeni tekst
Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji i visina lučkih pristojbi koje će se naplaćivati u lukama iz nadležnosti Županijske lučke uprave Vela Luka.
Preuzmi Pregledaj
Odluka o izmjenama i dopunama tarife lučkih naknada
Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 06/VI sjednici održanoj dana 29. studenog 2022. godine donijelo je slijedeću odluku...
Preuzmi Pregledaj
Dvojno iskazivanje tarifa lučkih naknada (HRK i EUR)
U dokumentu su Tarife lučkih naknada iz Tarifa lučkih naknada Županijske lučke uprave Vela Luka (UV-38/19) iskazane u Hrvatskim Kunama (HRK) i Eurima (EUR).
Preuzmi Pregledaj
Tarifa lučkih naknada Županijske lučke uprave Vela Luka
Na temelju Članka 54. i Članka 63. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09, 123/11, 56/16), te Članka 17. Statuta Županijske lučke uprave Vela Luka, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka...
Preuzmi Pregledaj