Plan nabave za 2022. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) Ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka dana 03. siječnja 2022. godine donio je "Plan nabave za 2022. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka".

Izmjene i dopune plana nabave Županijske lučke uprave Vela Luka za 2021. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj 120/16) Ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka dana 15. studenog 2021. godine donio je...

Plan nabave za 2021. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj 120/16) ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka dana 04. siječnja 2020. godine donio je 'Plan nabave za 2021. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka za 2021. godinu'...

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Pravilnikom o jednostavnoj nabavi uređuju se postupci nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno postupci nabave radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (jednostavna nabava)...

I. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 20/V sjednici održanoj 03. srpnja 2020. godine donijelo je I. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu...

Plan nabave za 2020. godinu

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 15/V sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine donijelo je "Plan nabave za 2020. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka".

III. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 14/V sjednici održanoj 24. listopada 2019. godine donijelo je III. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu...

II. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 13/V sjednici održanoj 13. kolovoza 2019. godine donijelo je II. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu...

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda - Plivališće

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda te Odluka o odabiru izvođača za građevinske radove na sanaciji dijela obale Kale - Vranac na predjelu Plivališće u Veloj Luci

Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave građevinskih radova za sanaciju dijela obale Kale-Vranac na predjelu Plivališće u Veloj Luci

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave građevinskih radova na sanaciji dijela obale Kale na predjelu Plivališće u Veloj Luci

Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 11/V sjednici održanoj 18. ožujka 2019. godine donijelo je izmjene i dopune Plana nabave za 2019...

Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na sanaciji dijela obale Kale – Plivališće u Veloj Luci

Opis predmeta nabave: Građevinski radovi na sanaciji urušenog obalnog zida (betonske tribine). Potrebno je izgraditi novi obalni zid na potezu između dva gata u dužini od 55 metara...

Poziv na dostavu ponuda za izradu glavnog/izvedbenog građevinskog projekta sanacije Obale Kale-Vranac na predjelu Plivališće u Veloj Luci

Naručitelj Županijska lučka uprava Vela Luka upućuje Poziv na dostavu ponuda sukladno Članku 10. Pravilnika o nabavama roba i usluga do 200.00,00 kn i radova do 500.000,00 kn, broj UV-18/14...

Poziv na dostavu ponuda za uslugu dopune postojeće tehničke dokumentacije za izgradnju Pomorsko-tehničkog terminala u Veloj Luci

Naručitelj Županijska lučka uprava Vela Luka upućuje Poziv na dostavu ponuda sukladno Članku 10. Pravilnika o nabavama roba i usluga do 200.00,00 kn i radova do 500.000,00 kn, broj UV-18/14...

Plan nabave za 2019. godinu

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 10/V sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo je slijedeći "Plan nabave za 2019. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka".

Poziv na dostavu ponuda za radove na remontu ukrcajno/iskrcajne rampe na trajektnom pristaništu u Veloj Luci

Naručitelj Županijska lučka uprava Vela Luka upućuje Poziv na dostavu ponuda sukladno Članku 10. Pravilnika o nabavama roba i usluga do 200.000,00 Kn i radova do 500.000,00 Kn, Broj UV-18/14...

Poziv na dostavu ponuda za radove asfaltiranja trajektnog pristaništa u Veloj Luci

Naručitelj Županijska lučka uprava Vela Luka upućuje poziv na dostavu ponuda sukladno Članku 10. Pravilnika o nabavama roba i usluga...

Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (""Narodne novine"" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 8/V sjednici održanoj 10. listopada 2018. godine donijelo je na sjednici od 22. prosinca 2014. donijelo je Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu ...

Glavni/izvedbeni građevinski projekt sanacije dijela trajektnog pristaništa

Predmet nabave: Usluga izrade glavnog/izvedbenog građevinskog projekta sanacije dijela trajektnog pristaništa - igle (gata) za pristajanje brodova u Veloj Luci...

Dokumentacija za nadmetanje – Koncesija za postavljanje štanda za prodaju karata

Koncesija obuhvaća dio lučkog područja (Vela riva) u luci Vela Luka koji se sastoji od uređenog dijela obalnog prostora s pristupnom pješačkom površinom opremljenom komunalnom infrastrukturom, 2 m²...

Dokumentacija za nadmetanje – Koncesija za postavljanje štanda za iznajmljivanje kajaka i kanua

Koncesija obuhvaća dio lučkog područja (Vela Riva) luke Vela Luka koji se sastoji od uređenog dijela obalnog prostora s pristupnom kolnom i pješačkom površinom opremljenom komunalnom infrastrukturom, 12 m²...

Dokumentacija za nadmetanje – Koncesije za postavljanje štanda za prodaju raznovrsnih proizvoda

Koncesija obuhvaća dio lučkog područja (Vela Riva) luke Vela Luka koji se sastoji od uređenog dijela obalnog prostora s pristupnom kolnom i pješačkom površinom opremljenom komunalnom infrastrukturom, 12 m²...

Poziv na dostavu ponuda za izradu i ugradnju sistema betonsko sidro – bova za privez jahti u luci Vela Luka

Predmet nabave: Izrada i ugradnja sistema betonsko sidro-bova za privez jahti u luci Vela Luka. Procijenjena vrijednost nabave: 56.000,00 Kn (bez PDV).

Troškovnik

Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 2/V sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine donijelo je slijedeći "Plan nabave za 2018. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka".

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 24/IV sjednici održanoj 07. lipnja 2017. godine donijelo je slijedeći...

Plan nabave za 2017. godinu

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 22/IV sjednici održanoj 19. prosinca 2016. godine donijelo je slijedeći "Plan nabave za 2017. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka".

Plan nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 15. sjednici održanoj 08. prosinca 2015. godine donijelo je "Plan nabave za 2016. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka".

Warning! You need to enable JavaScript to use this site.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×