Luka Vela Luka (φ = 42°57,5' N; λ = 016°36,2'E) – je luka otvorena za javni promet županijskog i lokalnog značaja. Lučko područje sastoji se od obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Vela Luka se sastoji od 3 lučka bazena:

  • Lučki bazen 1 – obuhvaća područje luke od početka trajektnog pristaništa do mosta ispred hotela Posejdon na obali Vranac.
  • Lučki bazen 2 – terminal – obuhvaća područje luke od brodogradilišta Montmontaža Greben do završetka Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka (obala ispred bivše tvornice Jadranka).
  • Uvala Gradina – obuhvaća uvalu Gradina udaljenu 4NM od Vele Luke.
Map Image

Klikni za povećanje

Map

Lučki bazen 1

Lučki bazen 1 je ukupne površine akvatorija 19,09 ha, od čega je 17,52 ha površine pod morem, a 1,57 ha površine pod kopnom. Dijeli se na operativni dio obale, komunalni dio obale, nautički dio obale i sidrište.

Operativni dio luke obuhvaća jugozapadni dio trajektnog pristaništa u dužini 60 metara sa dubinom obalnog zida od 3 do 4,50 metara, te iglom za pristajanje brodova za linijski promet sa dva pristana u dužini 141 metar sa dubinama od 4 metra do 7,30 metara gdje mogu pristati dva veća trajekta. Operativni dio luke obuhvaća i jugozapadni dio Vele Rive (pumpna stanica - INA) u dužini 42,5 metara sa dubinom obalnog zida od 2 do 5 metara. Na sjeveroistočnom dijelu Vele Rive se nazlazi i stajalište za taxi brodove i brodice u dužini od 20 metara.

Komunalni dio luke obuhvaća jugozapadni dio obale na trajektnom pristaništu u dužini 42 , metra sjeverozapadni dio obale na trajektnom pristaništu u dužini 90 metara, obalu Pod Boriće i Culanov most u dužini 118 metara, obalu na Badu sa Englezovim mostom (363 metra), Velu Rivu, (120 metara), Mali Mandrać (72 metra), Veli Mandrać (200 metara), Tranulov most (66 metara), Obalu Kale (510 metara) i Obalu Vranac (510 metara). Kapacitet luke je 460 komunalnih vezova.

Nautički dio luke obuhvaća dio Vele Rive u dužini 70 metara sa dubinom obalnog zida od 3 do 4,50 metara i čelo Male Rive u dužini 17 metara. Nautički dio Vele Rive je opremljen sa tri ormarića za napajanje brodova strujom i vodom. Na Veloj Rivi nalazi se i sezonski međunarodni pomorski granični prijelaz II. Kategorije.

Luka je opremljena napravama za privez, dva lučka svjetla i rampom za trajekte. Neposredno uz granicu lučkog područja nalaze se kontejneri za prikupljanje otpada (6 kontejnera za odvajanje otpada i 10 kontejnera za generalni otpad), te INA benzinska postaja.

Sidrište u luci obuhvaća dvije lokacije. Prva lokacija (φ = 42°57,6' N; λ = 016°42,7'E) obuhvaća morski dio Obale Bad i opremljena je sidrenim sustavom sa sidrenim blokovima i 16 bovi. Druga lokacija (φ = 42°57,7' N; λ = 016°42,9'E) nalazi se u luci između Obale Vranac i centra mjesta Vele Luke.

Map Image

Klikni za povećanje

Map

Lučki bazen 2

Lučki bazen 2-terminal je ukupne površine 6,06 ha, od čega je površine pod morem 5,43 ha i površine pod kopnom 0,63 ha.

Operativni dio luke obuhvaća obalu Pomorsko-putničkog terminala u duljini od 193 metra.

Komunalni dio luke obuhvaća obalu od brodogradilišta Montmontaža-Greben do kraja Pomorsko-putničkog terminala u duljini od 345 metara te je opremljen sa 68 komunalnih vezova i istezalištem za brodice. Također uz granicu lučkog područja nalaze se i kontejneri za komunalni otpad (4 komada), te kontejner za ulja i zauljene tekućine (1 komad).

Map Image

Klikni za povećanje

Map

Dislocirano lučko područje – Uvala Gradina

Dislocirano lučko područje – Uvala Gradina (φ = 42°58,2' N; λ = 016°40,5'E) ukupne površine akvatorija 17,2 ha. Nalazi se oko 4 NM zapadno od Vele Luke, opremljeno je sidrenim sustavom za prihvat nautičara sa 10 bovi.

Komunalni dio je u dužini 280 metara i opremljen je sa 25 komunalnih vezova. Također, u uvali Gradina neposredno uz granicu lučkog područja nalazi se kontejner za komunalni otpad.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×