Luka Vela Luka (φ = 42°57,5' N; λ = 016°36,2'E) – je luka otvorena za javni promet županijskog i lokalnog značaja. Lučko područje sastoji se od obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Vela Luka se sastoji od 5 lučkih bazena:


Lučki bazen 1

Lučki bazen 1 je ukupne površine 14.12 ha, od čega je 12,55 ha površine pod morem, a 1,57 ha površine pod kopnom. Dijeli se na operativni dio obale, komunalni dio obale, nautički dio obale i sidrište.

Operativni dio luke obuhvaća jugozapadni dio trajektnog pristaništa u dužini 60 metara sa dubinom obalnog zida od 3 do 4,50 metara, te iglom za pristajanje brodova za linijski promet sa dva pristana u dužini 141 metar sa dubinama od 4 metra do 7,30 metara gdje mogu pristati dva veća trajekta. Operativni dio luke obuhvaća i jugozapadni dio Vele Rive (pumpna stanica - INA) u dužini 42,5 metara sa dubinom obalnog zida od 2 do 5 metara. Na sjeveroistočnom dijelu Vele Rive se nalazi i stajalište za taxi brodove i brodice u dužini od 20 metara.

Komunalni dio luke obuhvaća jugozapadni dio obale na trajektnom pristaništu u dužini 42 , metra sjeverozapadni dio obale na trajektnom pristaništu u dužini 90 metara, obalu Pod Boriće i Culanov most u dužini 118 metara, obalu na Badu sa Englezovim mostom (363 metra), Velu Rivu, (120 metara), Mali Mandrać (72 metra), Veli Mandrać (200 metara), Tranulov most (66 metara), Obalu Kale (510 metara) i Obalu Vranac (510 metara). Kapacitet luke je 460 komunalnih vezova.

Nautički dio luke obuhvaća dio Vele Rive u dužini 70 metara sa dubinom obalnog zida od 3 do 4,50 metara i čelo Male Rive u dužini 17 metara. Nautički dio Vele Rive je opremljen sa tri ormarića za napajanje brodova strujom i vodom. Na Veloj Rivi nalazi se i sezonski međunarodni pomorski granični prijelaz II. Kategorije.

Luka je opremljena napravama za privez, dva lučka svjetla i rampom za trajekte. Neposredno uz granicu lučkog područja nalaze se kontejneri za prikupljanje otpada (6 kontejnera za odvajanje otpada i 10 kontejnera za generalni otpad), te INA benzinska postaja.

Sidrište u luci (φ = 42°57,7' N; λ = 016°42,9'E) nalazi se u luci između Obale Vranac i centra mjesta Vele Luke i opremljeno je napravama za privez.

Map Image Lučki bazen 1 Google Map Kliknite za otvaranje