Luka Vela Luka (φ = 42°57,5' N; λ = 016°36,2'E) – je luka otvorena za javni promet županijskog i lokalnog značaja. Lučko područje sastoji se od obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Vela Luka se sastoji od 5 lučkih bazena:


Dislocirano lučko područje – Uvala Gradina

Dislocirano lučko područje – Uvala Gradina (φ = 42°58,2' N; λ = 016°40,5'E) ukupne površine akvatorija 17,2 ha. Nalazi se oko 4 NM zapadno od Vele Luke, opremljeno je sidrenim sustavom za prihvat nautičara sa 15 bovi.

Komunalni dio je u dužini 280 metara i opremljen je sa 25 komunalnih vezova. Također, u uvali Gradina neposredno uz granicu lučkog područja nalazi se kontejner za komunalni otpad.

Map Image Uvala Gradina Google Map Kliknite za otvaranje