Mobilno ekološko spremište

Mobilno ekološko spremište

Temeljem Plana o gospodarenju otpadom s brodova na području Županijske lučke uprave Vela Luka (Plan za prihvat i rukovanje otpadom), kojeg je donijelo Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na 8/IV sjednici održanoj 13. studenog 2014. dana 3.8.2015. u lučkom bazenu 2, na području ulaza u bivšu tvornicu Jadranka, postavljeno je mobilno ekološko spremište tipa 4 za odlaganje ulja I i II kategorije.

Mobilno ekološko spremište namjenjeno je sigurnom skladištenju u odgovarajućim posudama, spremnicima ili drugoj ambalaži za čuvanje i prijevoz opasnog otpada. Spremište je izrađeno od čeličnih profila i dekapiranog lima debljine 1,5 mm, s ugrađenom plastificiranom tankvanom zapremnine 600 L, koja u slučaju havarije sprječava istjecanje opasnih tvari u okoliš. Gornja strana tankvane je izrađena od rešetkastih pocinčanih nosača koji omogućavaju prolaz tekućine u plastificirani dio tankvane. Spremnici i druga oprema u koji se otpad skuplja ili razvrstava, opremljeni su tako da se sprečava rasipanje i prolijevanje otpada, te širenje prašine buke i mirisa.

U spremištu se nalazi jedan spremnik za otpadna ulja I i II kategorije, zapremnine 1000 L i dvije bačve za odlaganje zauljenih filtera i zauljene ambalaže zapremnine 200 L svaka.