Postavljen sidreni sustav u uvali Gradina

Postavljen sidreni sustav u uvali Gradina

U travnju 2014. godine Skupština Dubrovačko-neretvanske županije donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka za luke Županijskog i lokalnog značaja kojom se lučko područje Županijske lučke uprave Vela Luka utvrđuje i u uvali Gradina kao izdvojeno lučko područje.

Početkom mjeseca srpnja u uvali Gradina postavljen je sidreni sustav sa 10 sidara sa plutačama za privez brodova i jahti duljine 15-25m. Predviđen je prihvat plovila na vezovima sa jednostranim privezom. Za sidrenje se koristite sidra tipa Manta Ray. Svako sidrišno mjesto čini kružni morski prostor u krugu sidra odnosno signalnih plutača. Utjecaj samih sidara na morsko dno i polja zaštićene morske cvjetnjače posejdonije je zanemariv. Prilikom samog postavljanja, a kasnije i eksploatacije sidrišta nema nikakvog dodira, a time i oštećivanja biljnog pokrova kao što je to slučaj sa betonskim blokovima. Upravo ovakvim projektom se sačuvo krajolik, te je ostavljen veliki dio prostora za kupanje domicilnog stanovništva i njihovih gostiju. U uvali Gradina je postavljena i ploča, dimenzija 150x100cm, koja označava izdvojeno lučko područje uvalu Gradina.