Objavljen novi Pravilnik o visini lučkih pristojbi te Plan javne nabave za 2016.g.

Objavljen novi Pravilnik o visini lučkih pristojbi te Plan javne nabave za 2016.g.

Na temelju članka 54. točka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. br-158/03, 141/06 i 38/09) i Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (N.N. br-97/07 i 79/08) kao i članka 17. Statuta Županijske lučke uprave Vela Luka, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 13/IV sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine donijelo je novi Pravilnik o visini lučkih pristojbi.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika o visini lučkih pristojbi Županijske lučke uprave Vela Luka prestaje važiti Pravilnik o visini lučkih pristojbi Županijske Lučke uprave Vela Luka, koji je Upravno vijeće usvojilo na 7. sjednici održanoj dana 12. travnja 2006. godine, Izmjene i dopune Pravilnika o visini lučkih pristojbi od 22.veljače 2010. godine, 17. srpnja 2012. godine, 21. svibnja 2014. godine, 08.srpnja 2014. godine. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.01.2016. godine.

Novi Pravilnik možete pogledati na dolje navedenom linku:

Pravilnik o visini luckih pristojbi

 

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 15. sjednici održanoj 08. prosinca 2015. godine donijelo je Plan javne nabave za 2016.g. koji možete pogledati na dolje navedenom linku:

Plan nabave za 2016