Potpisani ugovori o financiranju dokumentacije za Novu luku Korčula na lokaciji Polačište i ribarsku luku u Veloj luci

Potpisani ugovori o financiranju dokumentacije za Novu luku Korčula na lokaciji Polačište i ribarsku luku u Veloj luci

Župan Nikola Dobroslavić potpisao je s ravnateljem Županijske lučke uprave Korčula Vedranom Lelekovićem i ravnateljem Županijske lučke uprave Vela luka Borisom Žuvelom ugovore o financiranju dokumentacije za novo trajektno pristanište na lokaciji Polačište u Korčuli, odnosno za izgradnju ribarske luke u Veloj luci.

Ovim Ugovorima Dubrovačko-neretvanska županija nastavlja s aktivnostima na uspostavi kvalitetnijeg povezivanja te izgradnji infrastrukture u lukama otvorenim za javni promet te nastavku aktivnosti na realizaciji ribarskih luka na području Županije.

Naime, prostornim planovima te utvrđenim ciljevima u poboljšanju povezivanja otoka na području Županije s kopnom, ovim sredstvima planira se ishoditi lokacijska dozvola za namjeravani zahvat, s obzirom da je luka Polačište planirana kao prihvatna luka na otoku Korčuli preko koje bi se odvijao promet iz Perne na poluotoku Pelješcu. Ovaj projekt na otoku Korčula, uz trajektno pristanište Perna na Pelješcu te zaobilaznicu Orebića, predstavlja jedan segment u prometnom povezivanju u cjelokupnom planu povezivanja Korčule s Pelješcom.  Vrijednost ovog Ugovora iznosi 150 tisuća kuna.

Također, slijedom planiranih aktivnosti ugovorom o financiranju u iznosu od 200 tisuća kuna potpisanim s Županijskom lučkom upravom Vela luka, planira se ishoditi lokacijska dozvola odnosno izraditi projekt za buduću ribarsku luku na području Općine Vela luka, kao jednom od zadanih ciljeva i potpori u ribarskom gospodarstvu.

Naime, kako je ranije utvrđeno, Županija planira na svom području realizirati dvije ribarske luke i to na području Grada Dubrovnika u luci Sustjepan te na području Općine Vela luka. Osiguranje ovih sredstava ima za cilj ispuniti provedbene preduvjete te ovakve projekte prijaviti na dostupne fondove Europske unije iz oblasti ribarstva za čiju realizaciju postoje izuzetne mogućnosti.