Dvije obale Vela Luke povezivat će pješački most

Dvije obale Vela Luke povezivat će pješački most

Županijska lučka uprava Vela Luka i dubrovačka tvrtka Trames Consultants kao izrađivač, predstavili su u Veloj Luci Idejno rješenje uređenja obale Kale-Vranac, s varijantnim rješenjima pješačkog mosta. Idejno rješenje je rješavalo pitanje proširenja istočne i zapadne rive te uređenje zone Tranulovog mosta kroz uređenje pješačkog i kolnog prometa, te prometa u mirovanju uz uređenje šetnice uz more i komunalnih vezova na novoformiranoj rivi, te rješavanje pitanja pristupa veslača Veslačkog kluba Ošjak moru, uz redukciju postojećih istezališta na predmetnom području.

Kako su izrađivači Idejnog rješenja iz Tramesa istaknuli, zadatak im je bio i planiranje pješačke komunikacije u vidu pješačkog mosta, te provjera mogućnosti zaštite ovih dijelova uvale od plimnog vala.

Prezentirano Idejno varijantno rješenje je sagledalo i riješilo sve postavljene zahtjeve sukladne važećoj Prostorno planskoj dokumentaciji. Ponuđene su i tri varijante pješačkog mosta od kojih je posljednja ocijenjena kao optimalna, a koji bi trebao integrirati obje obale zaljeva potičući pješački i biciklistički promet uz smanjenje potrebe korištenja vozila. Svi planirani zahvati u oblasti pješačkog prometa definirani su bez urbanističko-arhitektonskih barijera. D.V.