Župan Dobroslavić održao radni sastanak o razvoju ribarskih luka Vela Luka i Sustjepan i iskrcajnih mjesta za ribu

Župan Dobroslavić održao radni sastanak o razvoju ribarskih luka Vela Luka i Sustjepan i iskrcajnih mjesta za ribu

Župan Nikola Dobroslavić s suradnicima održao je radni sastanak s predstavnicima ribarskog sektora te predstavnicima nadležnih tijela na temu razvoja ribarskih luka u Sustjepanu i Veloj luci te iskrcajnih mjesta za ribu u ljetnim mjesecima na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Sastanku su uz pomoćnika ministra poljoprivrede Antu Mišuru, nazočili i predstavnici ribarske inspekcije i uprave za ribarstvo, Mario Rogošić, Danijel Novak i Mladen Crnogorac, predstavnici Ceha za ribarstvo Hrvatske obrtničke komore i Strukovne grupe za ribarstvo Hrvatske gospodarske komore, Mato Oberan, Nikola Kalafatović i Dinko Cvjetović, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, predstavnici županijskih lučkih uprava Boris Žuvela, Željko Dadić i Niko Butigan, te predstavnici Lučke uprave Dubrovnik, Hrvoje Kulušić i Željko Lončarić.
Župan Dobroslavić je naglasio kako je razvoj ribarske infrastrukture putem, u prvom redu izgradnje ribarskih luka Sustjepan i Vela luka, iznimno značajan za gospodarstvo županije, osobito zbog činjenice da ova djelatnost čini tradiciju našeg područja te da je ovu izgradnju moguće financirati u cijelosti putem dostupnih europskih fondova namjenjenih ribarstvu.
Kako je naveo ravnatelj Županijske lučke uprave Vela luka Boris Žuvela, za ribarsku luku Vela luka izrađena je studija utjecaja na okoliš te će se po prihvaćanju iste od nadležnog Ministarstva pristupiti ishođenju akata o građenju. Ribarska luka Sustjepan, prema rječima ravnatelja Županijske lučke uprave Dubrovnik Željka Dadića, u izradi je projektne dokumentacije, koja će po okončanju postupka usklađenja prostorno planske dokumentacije za to područje biti upućena na izdavanje potrebnih dozvola. Obje ove luke planiraju se po ispunjenju uvjeta prijaviti na dostupna sredstva iz europskih fondova putem Ministarstva poljoprivrede, a za što je pomoćnik ministra Ante Mišura obećao potrebnu potporu.
U odnosu na definirana iskrcajna mjesta koja su iznimno značajan dio za ribarstvo kao privrednu granu, ponovljena je problematika prihvata ribe u ljetnjim mjesecima osobito imajući u vidu nestabilnost migracija ribe te potrebe za prekrcajem ribe na našem području.
U tu svrhu iskrcajna mjesta definiraju se koordinacijom svih nadležnih tijela kako bi se omogućila ova gospodarska grana te riba uputila u daljnje destinacije u što skorijem roku od ulova.
U tu svrhu planira se kao ribarska mjesta i dalje koristiti dio luke Gruž te dio luke Sustjepan u skladu s moćućnostima te uvala Vela luka.
Od alternativnih iskrcajnih mjesta, kao pozicija koje po svojim obilježljima pružaju potrebnu dostupnost i infrastrukturu istaknuta je luka Prapratno, u kojoj se kako je zaključeno, planiraju ispitati mogućnosti razvoja ribarske infrastrukture.
Župan je istaknuo važnost pozicioniranja iskrcajnih mjesta s obzirom na karakter ribarstva i migracije ribe koja se izlovljava, međutim i obveznu primjenu zakona te jačanje zakonodavnih okvira koji bi utvrdili kriterije i pravila, vodeći se pri tom i karakterom područja osobito poštivajući nesmetani razvoj turizma tijekom ljetnjih mjeseci, s čime su se složili nazočni, te ponovio da će razvoj ove privredne grane i dalje imati snažnu potporu Županije.