Županijska lučka uprava Vela Luka - logo

Županijska lučka uprava Vela Luka osnovana je radi upravljanja, održavanja i izgradnje te korištenja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke Vela Luka, a sukladno Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima s pravima i obvezama uređenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom.

Djelatnosti Lučke uprave su:

 1. građenje, održavanje, upravljanje, zaštita i unapređenje lučkog područja,
 2. gradnja i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje,
 3. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu,
 4. provođenje reda u luci, koje osim ostalog uključuje ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
 5. osiguranje pružanja osnovnih lučkih djelatnosti i to:
  • privez i odvez plovnih i plutajućih objekata,
  • ukrcaj i iskrcaj tereta,
  • opskrba plovnih objekata vodom i energijom,
  • usluga dizanja i spuštanja plovnih objekata u more,
  • lučko tegljenje i potiskivanje,
 6. osiguravanje predaje i prihvata svih vrsta otpada s pomorskih objekata osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno popisu propisu kojim se utvrđuje gospodarenje otpadom,
 7. osiguranje opskrbe plovnih objekata gorivom,
 8. usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području,
 9. davanje koncesija i posebne upotrebe,
 10. obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom.

Odluku o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka donijela je Skupština Dubrovačko-neretvanske županije 19. travnja 2005. godine a Županijska lučka uprava Vela Luka s radom je započela 01. studenog 2005. godine.