Izgradnja komunalne lučice planirana je između brodogradilišta Greben i novog Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka zbog potrebe za komunalnim vezovima te izvlačenje i spuštanje brodova kao i osiguranje prostora za suhe vezove u funkciji popravka i servisa brodova.

Uz postojeću prometnicu uz more projektant je predvidio uzdužno parkiranje kapaciteta 29 parkirnih mjesta pored kojeg je predviđen nogostup širine 1,2 m. Zbog strmog postojećeg terena, u dijelu lokacije, pojavila se razlika u visinama postojeće ceste i novo planirane obale koja se rješava denivelacijskim zidom i koji se izvodi između nogostupa i zelenog pojasa. Zeleni pojas je širine 1,0 m, nakon kojeg je obalna šetnica širine 2,5 m.

Dužina novo projektirane obale iznosi 176. Na obalnu trasu predviđeno je 5 gatova dužine od 15 m do 48 m, širine 2,5 m, te lukobran dužine 43 m, širine 4 m. Ovim rješenjem ostvarlo bi se cca 120 komunalnih vezova.