Ribarska luka u Veloj Luci planira se realizirati u dužini od približno 250 m prema zapadu, od zapadnog završetka Pomorsko-putničkog terminala (PPT) Vela Luka. Projektom je predviđeno formiranje akvatorija ribarske luke izgradnjom slijedećih pomorskih građevina:

  1. Lukobran luke
  2. Operativni gat za privez i manipulaciju robom i opremom
  3. Operativna obala za privez brodova
  4. Zaobalna površina

Ukupna dužina nove privezne obale iznosit će 293,10 m. Izgradnjom nove luke omogućit će se privez za minimalno 28 ribarskih brodova dužine 21 m okomito na novu obalu, a moguće je i drukčija organizacija priveza.

Izgradnjom ribarske luke u Veloj Luci značajno će se unaprijediti infrastruktura za prihvat ribarskih brodova, te iskrcaj ribe u Veloj Luci i Dubrovačko neretvanskoj županiji.