Planom razvoja i uređenja lučkog područja obuhvaćeni su projekti od direktnog i indirektnog interesa za Županijsku lučku upravu Vela Luka. Projekti od direktnog interesa rješavaju ili poboljšavaju ispunjavanje Zakonom određenih obveza Lučke uprave, a projekti od indirektnog interesa olakšavaju provođenje osnovnih obveza, uz istovremeno poboljšanje sigurnosti pomorskog prometa, te uvjeta života i rada građana Vele Luke i cijelog otoka Korčule.

Projekti od direktnog interesa za Županijsku lučku upravu Vela Luka:

Pomorsko-putnički terminal

Projekt Nova luka

Klikni za povećanje

Open

Ovaj projekt je od životne važnosti za cijeli otok Korčulu, a od iznimnog je značaja za općinu Vela Luka. Izgradnjom nove trajektne luke na lokaciji bivše tvornice "Jadranka" omogućit će se uspostavljanje kvalitetnijih trajektnih i brodskih, redovnih i sezonskih, međunarodnih i domaćih veza, što će pridonijeti razvoju cijelog otoka, a luka će moći prihvatiti i veće brodove na kružnim putovanjima.

Idejnim projektom nove trajektne luke predviđena su 3 veza za trajekte (duljine oko 100, 120 i 160 m), zgrada putničkog terminala i stajanke za oko 240 vozila u čekanju. Unutar trajektne luke, na istočnom dijelu operativne obale (uz planiranu benzinsku crpku) planiramo uređenje oko 25 m operativne obale za potrebe mjesnog pomorskog prijevoza, kao i mogući prihvat aerodromskih putnika (aerodromski putnički terminal moguće je smjestiti unutar glavne putničke zgrade).

Ribarska luka

Projekt Ribarska luka

Klikni za povećanje

Open

Ovaj projekt je od životne važnosti za cijeli otok Korčulu, a od iznimnog je značaja za općinu Vela Luka. Izgradnjom prave ribarske luke na lokaciji zapadno od bivše tvornice "Jadranka" unaprijedit će se ova grana gospodarstva na otoku Korčuli, a posredno i prateće djelatnosti. Ovim rješenjem predviđen je 21 vez (u troredu) za ribarske brodove duljine 25 – 35 m, te jedan vez u istočnom dijelu operativne obale namijenjen istovaru ribe. Hladnjače za skladištenje ribe mogu se izgraditi u susjednom prostoru nove trajektne luke. Ribarsku luku bi od velikog mora štitio valobran duljine oko 100 m, koji svojom duljinom ne bi ometao pomorski promet u novoj trajektnoj luci.

Luka nautičkog turizma – Marina Vela Luka

Projekt Luka nautičkog turizma

Klikni za povećanje

Open

Ovaj projekt je od iznimne važnosti za općinu Vela Luka. Izgradnjom marine u središnjem dijelu Vele Luke povećat će se broj nautičkih turista, što će znatno utjecati na porast ukupnog prihoda od turizma i povezanih djelatnosti. Središnji položaj u samom centru mjesta potaknut će disperziju potrošnje nautičara na postojeću i buduću ugostiteljsku i drugu ponudu.

Za realizaciju ovog projekta važna je realizacija projekta valobrana na ulazu u marinu. Valobran je moguće realizirati kao sastavni dio marine ili kao dio operativne obale koja će ostati pod upravom Županijske uprave ili kao dio hidroaerodroma.

Valobran

Projekt Valobran

Klikni za povećanje

Open

Ovim projektom ublažava se utjecaj velikog mora na postojeće vezove i obje obale (istočnu i zapadnu) u ovom dijelu Veloluške vale, kao i na dio vezova i sigurnost brodova u budućoj marini.

Valobran je moguće realizirati kao sastavni dio marine ili kao dio operativne obale koja će ostati pod upravom Županijske uprave ili kao dio hidroaerodroma. Ovdje je prikazan valobran kao dio operativne obale Županijske lučke uprave, a ostale dvije varijante prikazane su kao dio projekata marine i hidroaerodroma.

Nova pomorska benzinska crpka

Projekt Crpka

Klikni za povećanje

Open

Preseljenjem pomorske i cestovne benzinske crpke sa sadašnje lokacije, na glavnom dijelu rive u Veloj Luci, na novu lokaciju uz buduću trajektnu luku riješili bi se brojni postojeći prometni i sigurnosni problemi. Posljedično, smanjenje cestovnog i pomorskog prometa u središnjem dijelu mjesta, te oslobađanje prostora na kojem se sada nalazi benzinska crpka, omogućilo bi uređenje ovog vrijednog prostora u atraktivnu središnju javnu i i komercijalnu površinu, a operativna obala bi se koristila za privez manjih brodova na kružnim putovanjima i većih jahti.

Nova riva s parkiralištem

Nova riva s parkiralištem

Klikni za povećanje

Open

Idejno rješenje uređenja zapadne i istočne obale sa varijantnim rješenjima pješačkog mosta možete pogledati ovdje.

Rekonstrukcija istočne rive - Kale

Ovim projektom želimo potaknuti rekonstrukciju istočnog dijela rive, od buduće nove rive do dna Veloluške vale, u duljini oko 430 m. Proširenjem prema moru za 7 - 10 m dobio bi se prostor za izgradnju nove podzemne infrastrukture, novog dvotračnog kolnika (širine 7 m) i uzdužnog parkirališta (80 parkirnih mjesta), zelenog pojasa (1 m) i obalne šetnice (širine 2.5 m), te oko 120 komunalnih vezova za brodice građana Vele Luke (sada je na tom dijelu obale oko 80 vezova). Šetnica bi omogućila ugodno kretanje pješacima od centra do lječilišta Kalos.

Indirektna korist od ovog projekta bila bi u povećanju prihoda od turističkog prometa koji bi se mogao, na temelju povećanja broja nautičkih gostiju, realizirati komercijalizacijom dijela javne površine, koja bi se ovim projektom oslobodila od sadašnjeg cestovnog prometa (oko 4400 m2), a u širini 10 - 15 m bi se protezala uz kuće na tom dijelu obale.

Idejno rješenje uređenja zapadne i istočne obale sa varijantnim rješenjima pješačkog mosta možete pogledati ovdje.

Rekonstrukcija zapadne rive - Vranac

Projekt Rekonstrukcija zapadne rive - Vranac

Klikni za povećanje

Open

Ovim projektom želimo potaknuti rekonstrukciju i zapadnog dijela rive, koja obuhvaća i sam kraj Veloluške vale (kod lječilišta Kalos). Od buduće obnovljene istočne rive do hotela Posejdon, u duljini oko 730 m. Proširenjem prema moru za oko 5 m dobio bi se prostor za izgradnju nove podzemne infrastrukture, novog jednotračnog kolnika (širine 4 m) i uzdužnog parkirališta (72 parkirnih mjesta), zelenog pojasa (1 m) i obalne šetnice (širine 2.5 m), te oko 150 komunalnih vezova za brodice građana Vele Luke (sada je na tom dijelu obale oko 70 vezova).

Indirektna korist i od ovog projekta bila bi u povećanju prihoda od turističkog prometa koji bi se mogao, na temelju povećanja broja nautičkih gostiju, realizirati komercijalizacijom dijela javne površine, koja bi se ovim projektom oslobodila od sadašnjeg cestovnog prometa (oko 2300 m2), a u širini 3 - 5 m bi se protezala uz kuće na tom dijelu obale.

Idejno rješenje uređenja zapadne i istočne obale sa varijantnim rješenjima pješačkog mosta možete pogledati ovdje.

Mjesni pomorski prijevoz

Realizacijom projekta mjesnog pomorskog prijevoza – Luške pruge – poboljšao bi se mjesni javni prijevoz građana i turista na lokalnim linijama unutar Veloluške vale. U sklopu projekta javni interes je uređenje 8 pristana za obavljanje ovog prometa. Pristani bi bili na lokacijama: Nova trajektna luka, Stara trajektna luka, Posejdon, Centar, Kalos, Soline, Ošjak i Gradina. Projekt bi se realizirao na komercijalnoj osnovi, uz potporu Općine Vela Luka.

Rekonstrukcija Vele rive

Rekonstrukcija Vele rive

Klikni za povećanje

Open

Preseljenjem benzinske crpke sa sadašnje lokacije, na glavnom dijelu rive u Veloj Luci, na novu lokaciju uz buduću trajektnu luku, oslobodio bi se prostor na kojem se sada nalazi benzinska crpka, što bi omogućilo uređenje ovog vrijednog prostora u atraktivnu središnju javnu i i komercijalnu površinu, a operativna obala bi se koristila za privez manjih brodova na kružnim putovanjima i većih jahti.

Na obali bi se moglo privezati 10 (u dvoredu) manjih brodova (oko 30 m duljine) na kružnim putovanjima ili 5 većih jahti (bokom).

Izmještanjem sadašnjeg kolnika dalje od kuca dobila bi se kvalitetna javna površina pogodna za komercijalizaciju i javne sadržaje, površine oko 3000 m2. Operativna obala bi dobila atraktivan i reprezentativan izgled, te bi korisnicima pružila izvorni ambient Vele Luke.

Privezište u uvali Gradina

Uvala Gradina je tradicionalno nautičarima dobro poznato sidrište koje privlači sve veći broj nautičkih gostiju. Cilj ovog projekta je uvesti red i nadzor nad korisnicima ovog sidrišta , a samim tim i regulirati broj plovila i povećati sigurnost plovidbe. U uvali Gradina susreću se različiti, dijelom i suprotstavljeni interesi vlasnika kuca i njihovih gostiju koji borave u tim kućama, nautičara koji u uvali sidre i noće, vlasnika ugostiteljskih objekata na tom području, dnevnih posjetitelja koji dolaze na kupanje i na koncu Općine i Županijske lučke uprave koje, kao nadležne institucije, moraju regulirati način korištenja javnih površina i akvatorija.

Osim turističke gužve u ljetnim mjesecima, u uvali Gradina tijekom cijele godine prisutan je problem slabe cirkulacije mora koji je nastao nesmotrenim nasipanjem puta kojim je zatvoren prirodni kanal između obale i otočića Sv. Ivan, što je dovelo do promjene bioloških karakteristika uvale.

Ovim projektom Županijska lučka uprava želi potaknuti rješavanje ovih problema sudjelovanjem u financiranju postavljanja 12 plutača za privez brodova i jahti duljine 15 – 25 m, zatim postavljanja plutajućeg interventnog i servisnog gata za hitne intervencije i opsluživanje brodova privezanih na plutačama, koji može služiti i kao pristanište mjesnog pomorskog prijevoza i kao dnevni privez za nekoliko brodova duljine do 15 m, te uređenja plaže (s organiziranim parkiralištem) duljine oko 180 m u jugoistočnom dijelu uvale.

Kroz koncesijski model koncesionaru bi se uvjetovala eksploatacija ovako uređenih kapaciteta u uvali Gradina, osim izgradnjom i uređenjem opisanih sadržaja, i rješenjem problema obnove prirodne cirkulacije mora sanacijom morskog prolaza između obale i otočića Sv. Ivan.

Privezište u uvali Triporte

Uvala Triporte je sidrište koje privlači sve veći broj nautičkih gostiju. Cilj ovog projekta je uvesti red i kroz nadzor nad korisnicima ovog sidrišta povećati sigurnost plovidbe.

Ovim projektom Županijska lučka uprava uredila bi 10 mjesta za privez brodova i jahti duljine oko 15 m u krajnjem sjeverozapadnom kraku uvale Triporte. Kroz koncesijski model, eksploatacija ovako uređenih kapaciteta u uvali Triporte uvjetovala bi se koncesionaru održavanjem reda i brigom o urednosti uvale.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×