Upravno vijeće upravlja Lučkom upravom.

Upravno vijeće:

 1. donosi statut Lučke uprave uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine i odlučuje o njegovim promjenama
 2. donosi četverogodišnji plan razvoja luke Vela Luka kojim se postavljaju ciljevi u skladu s kojim se definiraju godišnji plan rada luke i financijski plan
 3. donosi godišnji plan rada s financijskim planom
 4. prihvaća izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana rada luke i financijski izvještaj
 5. donosi lučke tarife
 6. daje koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti
 7. donosi odluku o posebnoj upotrebi na lučkom području
 8. imenuje i razrješava ravnatelja
 9. imenuje stručnu komisiju za izbor ravnatelja
 10. donosi opće akte Lučke uprave
 11. osniva stručno povjerenstvo za koncesije
 12. osniva radna tijela za obavljanje i praćenje poslova iz njegova djelokruga te imenuje i razrješava njihove članove
 13. obavlja i druge poslove u skladu s Zakonom i Statutom Lučke uprave.

Članovi Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Vela Luka su:

Joze Burmas, predsjednik

predstavnik osnivača

Ivan Žuvela

predstavnik osnivača

Ivan Bačić

predstavnik osnivača

Niki Žuvela

predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Dobrenko Rubeša

predstavnik koncesionara