Documents

2024
Godišnji program rada i razvoja luke Vela Luka za 2024. godinu Download View
Financijski plan Županijske lučke uprave Vela Luka za 2024. godinu Download View
2023
Izmjene i dopune Financijskog plana ŽLU za 2023. godinu Download View
Godišnji program rada i razvoja luke Vela Luka za 2023. godinu Download View
Financijski plan Županijske lučke uprave Vela Luka za 2023. godinu Download View
2022
Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u poslovanje ŽLU za 2022. godinu Download View
Financijski plan Županijske lučke uprave Vela Luka za 2022. godinu
Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“...
Download View
Godišnji program rada i razvoja za 2022. godinu
Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama...
Download View
2021
Financijski plan Županijske lučke uprave Vela Luka za 2021. godinu
Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“...
Download View
Godišnji program rada i razvoja za 2021. godinu
Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“...
Download View
2020
Financijski plan Županijske lučke uprave Vela Luka za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“...
Download View
Godišnji program rada i razvoja za 2020. godinu
Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“...
Download View
Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u poslovanje ŽLU Vela Luka za 2020. godinu
Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine zajedno s Izvješćem neovisnog revizora o revizorskom uvidu
Download View
2019
Izvješće o obavljenom revizorskom uvidu za 2019. godinu
Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2019. godine zajedno s Izvješćem neovisnog revizora o revizorskom uvidu.
Download View
2018
Izvješće revizora za 2018. godinu
Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2018. godine zajedno s Izvješćem neovisnog revizora o revizorskom uvidu...
Download View