Poziv na iskaz interesa za Koncesiju za korištenje dijela pomorskog dobra u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja benzinske postaje u lučkom području Vela Luka

Poziv na iskaz interesa za Koncesiju za korištenje dijela pomorskog dobra u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja benzinske postaje u lučkom području Vela Luka

Županijska lučka uprava Vela Luka je u svibnju ove godine započela radove na izgradnji Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka. Planirani rok završetka radova je u studenom 2022. godine.

 

U Kartografskom prikazu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja, Kartogram 2 – Režim korištenja lučkog područja, oznaka benzinske postaje je postavljena u lučkom području Vela Luka na lokaciji do Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka (lučki bazen 2) dok na mjestu sadašnje benzinske postaje na Veloj rivi nema oznake.

 

U Odluci o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja  (Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 3/13) u članku 4., točka 1.2.9. propisano je „Čim se osiguraju potrebni uvjeti postojeća benzinska postaja na Veloj rivi mora se izmjestiti na novu lokaciju uz novo trajektno pristanište“. U točki 1.2.2. navode se uvjeti za izgradnju nove benzinske postaje.

 

Djelatnost benzinske postaje u lučkom području definirana je Člankom 78., Stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine - 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), kao „ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposred­noj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.).“

 

Člankom 66. stavkom 1. istog zakona propisano je: „Pravo na obavljanje lučkih djelatnosti, korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje, te gradnje novih građevina i drugih objekata nadgradnje i podgradnje stječe se na temelju koncesije“  a koncesija sa mogućnošću gradnje novih građevina na pomorskom dobru definirana je stavkom 5. točkom 4. kao: „koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.“

 

Županijska lučka uprava Vela Luka ovim putem poziva zainteresirane pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje obrta da iskažu interes za Koncesiju za korištenje dijela pomorskog dobra u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja benzinske postaje sukladno Ciljanim izmjenama i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 3/13).