Pravo na pristup informacijama Županijske lučke uprave Vela Luka uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine",broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka:

Slavica Šeparović, bacc.oecc (službenik za informiranje)
e-pošta:
tel: +385 20 813 520
fax: +385 20 813 526
adresa: Županijska lučka uprava Vela Luka, Ulica 58, br.15, 20270 Vela Luka

Zahtjev se može i osobno predati u prostorijama Županijske lučke uprave Vela Luka radnim danom od 09.00 do 12.00 sati.

Županijska lučka uprava Vela Luka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13.), koji su objavljeni u "Narodnim novinama", broj 12/14.

Izvješća:

2024
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu 29.01.2024 Preuzmi Pregledaj
2023
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu 27.01.2023 Preuzmi Pregledaj
2022
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu 28.01.2022 Preuzmi Pregledaj
2020
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu 23.01.2020 Preuzmi Pregledaj