Luka Vela Luka (φ = 42°57,5' N; λ = 016°36,2'E) – je luka otvorena za javni promet županijskog i lokalnog značaja. Lučko područje sastoji se od obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Vela Luka se sastoji od 5 lučkih bazena:


Lučki bazen 1

Lučki bazen 1 je ukupne površine 14.12 ha, od čega je 12,55 ha površine pod morem, a 1,57 ha površine pod kopnom. Dijeli se na operativni dio obale, komunalni dio obale, nautički dio obale i sidrište.

Operativni dio luke obuhvaća jugozapadni dio trajektnog pristaništa u dužini 60 metara sa dubinom obalnog zida od 3 do 4,50 metara, te iglom za pristajanje brodova za linijski promet sa dva pristana u dužini 141 metar sa dubinama od 4 metra do 7,30 metara gdje mogu pristati dva veća trajekta. Operativni dio luke obuhvaća i jugozapadni dio Vele Rive (pumpna stanica - INA) u dužini 42,5 metara sa dubinom obalnog zida od 2 do 5 metara. Na sjeveroistočnom dijelu Vele Rive se nalazi i stajalište za taxi brodove i brodice u dužini od 20 metara.

Komunalni dio luke obuhvaća jugozapadni dio obale na trajektnom pristaništu u dužini 42 , metra sjeverozapadni dio obale na trajektnom pristaništu u dužini 90 metara, obalu Pod Boriće i Culanov most u dužini 118 metara, obalu na Badu sa Englezovim mostom (363 metra), Velu Rivu, (120 metara), Mali Mandrać (72 metra), Veli Mandrać (200 metara), Tranulov most (66 metara), Obalu Kale (510 metara) i Obalu Vranac (510 metara). Kapacitet luke je 460 komunalnih vezova.

Nautički dio luke obuhvaća dio Vele Rive u dužini 70 metara sa dubinom obalnog zida od 3 do 4,50 metara i čelo Male Rive u dužini 17 metara. Nautički dio Vele Rive je opremljen sa tri ormarića za napajanje brodova strujom i vodom. Na Veloj Rivi nalazi se i sezonski međunarodni pomorski granični prijelaz II. Kategorije.

Luka je opremljena napravama za privez, dva lučka svjetla i rampom za trajekte. Neposredno uz granicu lučkog područja nalaze se kontejneri za prikupljanje otpada (6 kontejnera za odvajanje otpada i 10 kontejnera za generalni otpad), te INA benzinska postaja.

Sidrište u luci (φ = 42°57,7' N; λ = 016°42,9'E) nalazi se u luci između Obale Vranac i centra mjesta Vele Luke i opremljeno je napravama za privez.

Map Image Lučki bazen 1 Google Map Kliknite za otvaranje Lučki bazen iz zraka - YouTube YouTube video Kliknite za otvaranje

Lučki bazen 2 - terminal

Lučki bazen 2-terminal ( φ= 42°57,3' N; λ = 016°42,05 E ) je ukupne površine 8.07 ha od čega je površine pod morem 5,43 ha i površine pod kopnom 0,63 ha.

Operativni dio luke obuhvaća obalu u duljini od 193 metra.

Komunalni dio luke obuhvaća obalu od brodogradilišta Montmontaža-Greben do kraja Pomorsko-putničkog terminala u duljini od 345 metara te je opremljen sa 68 komunalnih vezova i istezalištem za brodice. Također uz granicu lučkog područja nalaze se i kontejneri za komunalni otpad (4 komada), te kontejner za ulja i zauljene tekućine (1 komad).

Map Image Lučki bazen 2 - terminal Google Map Kliknite za otvaranje

Dislocirano lučko područje – Uvala Plitvine

Dislocirano lučko područje - Uvala Plitvine ( φ= 42°58,2' N; λ = 016°42,1 E ) ukupne je površine akvatorija 53 146 m2. Nalazi se oko 0,5 NM zapadno od Vele Luke, djelomično je opremljeno sidrenim sustavom za prihvat nautičara.

U Uvali Plitvine neposredno van granica lučkog područja nalazi se kontejner za komunalni otpad.

Map Image Uvala Plitvine Google Map Kliknite za otvaranje

Dislocirano lučko područje – Sidrište Ošjak

Dislocirano lučko područje – sidrište Ošjak ( φ= 42°57,5' N; λ = 016°41,1 E ) ukupne je površine akvatorija 137 606 m2. Nalazi se oko 1 NM zapadno od Vele Luke te nije opremljeno sidrenim sustavom za prihvat nautičara.

Map Image Sidrište Ošjak Google Map Kliknite za otvaranje

Dislocirano lučko područje – Uvala Gradina

Dislocirano lučko područje – Uvala Gradina (φ = 42°58,2' N; λ = 016°40,5'E) ukupne površine akvatorija 17,2 ha. Nalazi se oko 4 NM zapadno od Vele Luke, opremljeno je sidrenim sustavom za prihvat nautičara sa 15 bovi.

Komunalni dio je u dužini 280 metara i opremljen je sa 25 komunalnih vezova. Također, u uvali Gradina neposredno uz granicu lučkog područja nalazi se kontejner za komunalni otpad.

Map Image Uvala Gradina Google Map Kliknite za otvaranje