Promjena VHF kanala

Promjena VHF kanala

Člankom 7. stavkom 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (Narodne novine, broj 140/14) propisana je obveza tijela koja upravljaju lukama da u roku od šest mjeseci od njegova stupanja na snagu usklade svoje akte s Dijelom četvrtim i Dijelom šestim Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (Narodne novine, broj 79/13, 140/14)

Sve luke koje se nalaze u Sektoru B dužne su svojim aktima utvrditi pozivni znak za obavljanje komunikacije s brodovima u formi "IME LUKE TRAFFIC" na VHF radijskom kanalu Ch 09. Pozivni znak Županijske lučke uprave Vela Luka za obavljanje komunikacije s brodovima u sektoru B je “VELA LUKA TRAFFIC” na VHF radijskom kanalu Ch. 09.

Svi brodovi koji namjeravaju uploviti u luku, na vez ili sidrište koja se nalazi u sektoru B, dužni su o tome izvijestiti lučku upravu (kao i VTS službu i lučku kapetaniju) 15 minuta prije ETA, a najkasnije prilikom uplovljenja pozivajući “VELA LUKA TRAFFIC” na VHF radijskom kanalu Ch 09 i dati slijedeće Ulazno izvješće (Entry Report):

- Ime broda

- Pozivni znak

- Iskaz namjere{uplovljenje u luku, ime luke}

- Mjesto priveza/sidrenja.

Temeljem navedenog izvješća Lučka uprava Vela Luka izdaje odobrenje za vez/sidrište.

 

Svi brodovi koji su se vezali ili usidrili u luci, neposredno po dovršetku te radnje ,dužni su o tome izvijestiti lučku upravu (kao i VTS službu ,te lučku kapetaniju) pozivajući “VELA LUKA TRAFFIC” na VHF radijskom kanalu Ch 09 i dati slijedeće Dolazno izvješće (Arrival Report):

- Ime broda

- Pozivni znak

- Iskaz stanja: vezan/usidren, te mjesto priveza ili poziciju sidrenja

 

Svi brodovi spremni za isplovljenje iz luke ili premještaj u luci,sa veza ili sidrišta,luke Vela Luke, dužni su izvjestiti lučku upravu (kao i VTS službu ,te lučku kapetaniju) pozivajući “VELA LUKA TRAFFIC” na VHF radijskom kanalu Ch 09 i dati Odlazno izviješće (Departure Report) koje sadrži:

– Ime plovnog objekta,

– Pozivni znak

– ETD,

– Odredište.

 

Temeljem navedenog odlaznog izvješća Lučka uprava Vela Luka izdaje odobrenje za isplovljenje.