Poboljšanje prometa u Županiji kroz projekt „Funkcionalna regija“

Poboljšanje prometa u Županiji kroz projekt „Funkcionalna regija“

Dana 14.01. 2016. godine održan je sastanak članova radne skupine za razvoj Funkcionalne regije Dubrovačko-neretvanske županije na kojem je sudjelovao i ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka Boris Žuvela. Župan Nikola Dobroslavić istaknuo je da će projekt 'Funkcionalna regija' unaprijedit promet u županiji, a time definirati razvoj i budućnost ove županije.

Na sastanku je pročelnik županijskog Upravnog odjela za komunalne poslove, promet i veze Miho Baće, dao pregled dosadašnjih aktivnosti projekta, čiji bi rezultat trebao biti izrada Glavnog plana razvoja funkcionalne regije Južna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja plana / programa na okoliš s Procjenom utjecaja na baštinu.

Ugovor o izradi plana potpisan je sa zajednicom ponuditelja, tvrtkama Trames i Ramboll Denmark prije dva mjeseca, a predstavnici izrađivača na sastanku su prezentirali dosadašnje rezultate i planove za naredno razdoblje. Kao najvažniji rezultat koji se očekuje na kraju projekta istaknut je multi-modalni prometni model koji će, kao dinamičko sredstvo kojim će se moći pratiti stanje u prostoru, pomoći razvoju prometa i u budućnosti.

Članovi radne skupine pozvani su da izrađivačima dostave svoje podatke i programe kako bi ih se uključilo u plan u izradi. On će sadržavati prijedloge najboljih prometnih rješenja, koji će se uvrstiti u prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije i biti podloga za apliciranje za financijska sredsta iz europskih fondova. Ovaj projekt vrijedan je 6,46 milijuna kuna, od kojih se 85% financira bespovratno putem strukturno-investicijskih instrumenata EU.