„U PUNOM SU JEKU RADOVI NA IZGRADNJI POMORSKO-PUTNIČKOG TERMINALA VELA LUKA“

„U PUNOM SU JEKU RADOVI NA IZGRADNJI POMORSKO-PUTNIČKOG TERMINALA VELA LUKA“

U sklopu projekta predviđeno je uređenje obalne trase u ukupnoj duljini od 515 metara, pri čemu će se izgraditi tri trajektna veza, i to dva za trajekte dužine 70 metara i jedan za trajekt dužine 150 metara, te jedan vez za prihvat plovila na graničnom prijelazu (47,5 m), s ukupno raspoloživom operativnom zaobalnom površinom od 18 685 m2.

Izvođač radova, tvrtka Pomgrad Inženjering, u posao je uvedena 27. svibnja, nakon čega je odrađena mobilizacija strojeva i organizacija gradilišta te se započelo s izvođenjem radova. 

Do sada je izvedeno 7 od ukupno 25 armirano-betonskih bušenih pilota. Izvršeno je nasipavanje 3.000 m3 od ukupno 35.000 m3 kamenog nasipa, koje je potrebno ugraditi u konstrukciju. Također, u konstrukciju će se ugraditi 13.000 m3 betona od čega 8.000 m3 na licu mjesta, a 5.000 m3 će se ugraditi u predgotovljene armirano-betonske elemente. Napravljen je konstruktivni podmorski iskop, izrada temelja i montaža betonskih elemenata jednog od šest masivnih gravitacijskih stupova“, rekao nam je Boris Žuvela, ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka koja je s izvođačima radova potpisala ugovor vrijedan 74 milijuna (s PDV-om).

Predgotovljeni armirano-betonski elementi izrađivat će se unjihovom pogonu u Splitu, nakon čega će se na gradilište dopremati morskim putem. 

Izvođenje radova se odvija prema dinamičkom planu, a planirani rok izvođenja je 18 mjeseci“, rekao nam je ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka.

Ukupna vrijednost projekta “Izgradnja pomorsko-putničkog terminala Vela Luka“ iznosi 111.232.917,60 kuna, od čega se 77.191.708,72 kuna sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."