Stanje radova na Izgradnji Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka u siječnju 2022. godine

Stanje radova na Izgradnji Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka u siječnju 2022. godine

Do sada je izvedeno 80% radova pod morem, što s ostalim izvedenim radovima čini nešto više od 40% ukupnih radova.

Izvedeni su svi armiranobetonski bušeni piloti i 70% podmorskog obalnog zida. Izvršeno je nasipavanje od 30.000 m3 od ukupno 35.000 m3 kamenog nasipa kojeg je potrebno ugraditi u konstrukciju. U tijeku je izrada armiranobetonskih naglavnih ploča te nadmorskih zidova. U pogonu izvođača Pomgrad Inženjeringa u Splitu rade se predgotovljeni armiranobetonski elementi koji će se dopremati morskim putem na gradilište i montirati.

Stanje na terenu može se pratiti i na adresi ppt-velaluka.hr kao centralnom mjestu za sve informacije o provedbi ovog projekta.

Ukupna vrijednost projekta “Izgradnja pomorsko-putničkog terminala Vela Luka“ iznosi 111.232.917,60 kuna, od čega se 77.191.708,72 kuna sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“