Stanje radova na izgradnji Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka

Stanje radova na izgradnji Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka
Do sada je izvedeno 65% radova na izgradnji Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka.
Izvedeni su svi radovi pod morem što se odnosi na izvedbu armirano betonskih bušenih pilota, armirano betonskih naglavnih ploča, podmorskog obalnog zida, podmorskog lučkog iskopa i nasipavanje kamenog nasipa.
Izrađeni su i montirani svi predgotovljeni armirano betonski elemenati, te se je započelo sa monolititzacijom konstrukcije.
U tijeku je priprema za izvođenje instalaterskih radova, ugradnju polera i bokobrana, te priprema za izradu završne obrade budućeg terminala.